SHALOM BAR & RESTAURANT

colofon

Shalom Bar & Restaurant
Shalom Bar en Restaurant
's-Gravendijkwal 136B
3015CC Rotterdam